ResetAccountInfo

Log InCritical
Since the account <![CDATA[<b>]]>**%1$s<![CDATA[</b>]]>** is active and protected by a password, we will delete it in 1 week for security purposes.\n\n

You can cancel this process at any time.
158
Applied
Oleh kerana akaun **%1$s** masih aktif dan terlindung oleh kata laluan, kami akan hapusnya dalam masa 1 minggu untuk keselamatan.

Anda boleh batalkan proses ini bila-bila masa.
177/158
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 30, 2019 at 00:10
Applied
Oleh kerana akaun **%1$s** masih aktif dan terlindung oleh kata laluan, kami akan menghapuskannya dalam masa 1 minggu untuk keselamatan.

Anda boleh batalkan proses ini bila-bila masa.
184/158
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 14, 2018 at 23:42