Login.ResetAccountProtected.Text

Log InCritical
Since the account %@ is active and protected by a password, weit will delete itbe deleted in 1 week. This delay is required for security purposes.

You can cancel this process at any nytime.
173
Applied
Oleh kerana akaun %@ masih aktif dan terlindung oleh kata laluan, ia akan dihapuskan dalam masa 1 minggu atas sebab keselamatan.

Anda boleh batalkan proses ini bila-bila masa.
176/173
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 10, 2020 at 22:22
Applied
Oleh kerana akaun %@ masih aktif dan terlindung oleh kata laluan, kami akan hapusnya dalam masa 1 minggu untuk keselamatan.

Anda boleh batalkan proses ini bila-bila masa.
171/173
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 30, 2019 at 00:09