Login.ResetAccountProtected.Text

Log InCritical
Since the account %@ is active and protected by a password, we will delete it in 1 week for security purposes.

You can cancel this process at any time.
152
Applied
Oleh kerana akaun %@ masih aktif dan terlindung oleh kata laluan, kami akan hapusnya dalam masa 1 minggu untuk keselamatan.

Anda boleh batalkan proses ini bila-bila masa.
171/152
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 30, 2019 at 00:09
Applied
Oleh kerana akaun %@ masih aktif dan terlindung oleh kata laluan, kami akan menghapuskan dalam masa 1 minggu untuk keselamatan.

Anda boleh batalkan proses ini bila-bila masa.
175/152
Transifex, Aug 16, 2017 at 17:33