lng_action_webview_data_done

Data from the "{text}" button was successfully transferred to the bot.
57
Applied
Data dari butang "{text}" dipindah ke bot.
42/57
Ir. Sam Ahmad, May 31 at 22:05
Applied
DAnda baru sahaja berjaya memindah data dari butang "«{text}" dipindah» ke bot.
67/57
Ir. Sam Ahmad, Apr 16 at 19:05