lng_bot_close_warning

Changes that you made may not be saved.
39
Applied
Pertukaran yang anda buat mungkin belum disimpan.
49/39
Ir. Sam Ahmad c74A, Jan 2 at 13:43
Applied
Pertukaran yang anda buat mungkin belumtak disimpan.
47/39
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 9, 2022 at 22:15