lng_payments_password_description

Your card {card} is on file. To pay with this card, please enter your 2-Step-Verification password.
99
Applied
Kad {card} anda ada dalam fail. Untuk bayaran dengan kad, sila masukkan kata laluan Verifikasi 2-Langkah anda.
112/99
Ir. Sam Ahmad, Dec 30, 2021 at 02:38
Applied
Kad {card} anda ada dalam fail. Untuk bayaran dengan kad, sila masukkan kata laluan Verifikasi 2Dua-Langkah anda.
114/99
Ir. Sam Ahmad, Apr 24, 2021 at 12:38