lng_payments_password_description

Your card {card} is on file. To pay with this card, please enter your 2-Step-Verification password.
99
Applied
Kad {card} anda ada dalam fail. Untuk bayaran dengan kad, sila masukkan kata laluan Verifikasi Dua-Langkah anda.
114/99
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 24 at 12:38