lng_admin_log_history_made_visible

{from} made group history visible for new members
49
Applied
{from} biar sejarah grup dapat dilihat oleh ahli baru
54/49
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 1, 2020 at 23:13
Applied
{from} biar sejarah group dapat dilihat oleh ahli baru
55/49
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 30, 2017 at 01:24