lng_error_cant_add_admin_invite

Sorry, you can't add this user as an admin because they are not a member of this group and you are not allowed to invite them.
126
Applied
Maaf, anda tak boleh tambah pengguna ini sebagai pentadbir kerana mereka bukan ahli grup ini dan anda tak dibenarkan menjemput mereka.
135/126
Ir. Sam Ahmad, Oct 2, 2020 at 01:38
Applied
Maaf, anda tak boleh masukkan pengguna ini sebagai pentadbir kerana mereka bukan ahli group ini dan anda tak dibenarkan menjemput mereka.
138/126
Ir. Sam Ahmad, Oct 18, 2017 at 14:44
Applied
Maaf, anda tak boleh tambah pengguna ini sebagai pentadbir kerana mereka bukan ahli group ini dan anda tak dibenarkan menjemput mereka.
136/126
Ir. Sam Ahmad, Nov 5, 2017 at 05:15