lng_edit_privacy_groups_description

You can choose who can add you to groups and channels with granular precision:
78
Applied
Anda boleh pilih siapa yang boleh tambah anda ke grup atau saluran dengan tepat dan terperinci:
96/78
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 1, 2020 at 21:33
Applied
Anda boleh pilih siapa yang boleh tambah anda ke group atau channel dengan tepat dan terperinci:
97/78
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 5, 2017 at 05:15
Applied
Anda boleh pilih siapa yang boleh masukkan anda ke group atau channel dengan tepat dan terperinci:
99/78
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 22, 2017 at 09:42