lng_sure_clear_downloads

Do you want to remove all downloaded files from temp folder? It is done automatically on logout or program uninstall.
117
Applied
Anda ingin keluarkan kesemua fail yang dimuat turun dari folder sementara? Ianya dilakukan secara automatik ketika log keluar atau nyahpasang progam.
152/117
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 30, 2019 at 01:05
Applied
Anda ingin hapuskan kesemua fail yang dimuat turun dari folder sementara? Ianya dilakukan secara automatik ketika log keluar atau nyahpasang progam.
151/117
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 24, 2017 at 21:58