lng_tray_icon_text

Telegram is still running here,
you can change this from settings page.
If this icon disappears from tray menu,
you can drag it here from hidden icons.
151
Applied
Telegram masih beroperasi di sini, anda boleh tukar dari muka aturan. Jika ikon hilang dari dulang menu, anda boleh tarik dari ikon tersembunyi.
145/151
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 24, 2017 at 22:02