CancelAccountResetInfo

Log InCritical
Somebody with access to your phone number <![CDATA[<b>]]>**%1$s<![CDATA[</b>]]>** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.\n\n

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number.
228
Applied
Iemand met toegang tot nummer **%1$s** heeft geprobeerd om je Telegram account te verwijderen en je twee-staps-verificatie wachtwoord te resetten.

Als jij dit niet was, geef dan de code in die we zojuist per SMS hebben gestuurd.
229/228
M95, Oct 10, 2017 at 18:29