Recent Translations

Chat.AttachmentLimitExceedediOS
Tempolimiet is ingeschakeld. Je kunt niet meerdere items selecteren.
Previous
M21, Aug 18 at 19:04
ThemeArcticBlueAndroid
Arctisch Blauw
Previous
M21, Aug 18 at 19:04
lng_change_phone_aboutTDesktop
Je kan je telefoonnummer hier wijzigen. Al je clouddata — berichten, bestanden, groepen, contacten, etc. zullen worden gekopieërd naar je nieuwe nummer.

**Let op:** al je Telegram-contacten krijgen je **nieuwe nummer** in hun adresboek, ervan uitgaande dat ze je oude nummer hadden en je hen niet had geblokkeerd in Telegram
.
Previous
M21, Aug 10 at 09:00
lng_change_phone_descriptionTDesktop
Je kan je telefoonnummer hier wijzigen.
Al je clouddata — berichten, bestanden,
groepen, contacten, etc. zullen worden
gekopieërd naar je nieuwe nummer.

[b]Let op[/b]: al je Telegram-contacten krijgen
je [b]nieuwe nummer[/b] in hun adresboek, ervan
uitgaande dat ze je oude nummer hadden en
je hen niet had geblokkeerd in Telegram
.
Previous
M21, Aug 10 at 09:00
lng_proxy_invalidTDesktop
Previous
M21, Aug 10 at 08:59
lng_settings_loop_stickersTDesktop
Previous
M21, Aug 10 at 08:58
lng_settings_large_emojiTDesktop
<no value>
Previous
M21, Aug 10 at 08:58
lng_settings_theme_blueTDesktop
<no value>
Previous
M21, Aug 10 at 08:58
lng_settings_theme_classicTDesktop
<no value>
Previous
M21, Aug 10 at 08:58
lng_settings_theme_midnightTDesktop
<no value>
Previous
M21, Aug 10 at 08:58
lng_settings_theme_matrixTDesktop
<no value>
Previous
M21, Aug 10 at 08:58
lng_settings_no_blocked_usersTDesktop
<no value>
Previous
M21, Aug 10 at 08:58
lng_owner_badgeTDesktop
<no value>
Previous
M21, Aug 10 at 08:58
lng_send_silent_messageTDesktop
<no value>
Previous
M21, Aug 10 at 08:58
lng_rights_edit_admin_rank_nameTDesktop
<no value>
Previous
M21, Aug 10 at 08:58
lng_rights_slowmode_headerTDesktop
<no value>
Previous
M21, Aug 10 at 08:57
lng_rights_slowmode_offTDesktop
<no value>
Previous
M21, Aug 10 at 08:57
lng_rights_slowmode_secondsTDesktop
<no value>
Previous
M21, Aug 10 at 08:57
lng_rights_slowmode_minutesTDesktop
<no value>
Previous
M21, Aug 10 at 08:57
lng_rights_slowmode_hoursTDesktop
<no value>
Previous
M21, Aug 10 at 08:57
lng_rights_slowmode_about_intervalTDesktop
Previous
M21, Aug 10 at 08:57
lng_rights_slowmode_interval_secondsTDesktop
Previous
M21, Aug 10 at 08:57
lng_rights_slowmode_interval_minutesTDesktop
Previous
M21, Aug 10 at 08:56
lng_admin_log_slow_mode_secondsTDesktop
Previous
M21, Aug 10 at 08:56
lng_admin_log_slow_mode_minutesTDesktop
{count} minute{count} minuten
Previous
M21, Aug 10 at 08:55
lng_admin_log_slow_mode_minutesTDesktop
Previous
M21, Aug 10 at 08:55
lng_admin_log_changed_slow_modeTDesktop
Previous
M21, Aug 10 at 08:55
lng_admin_log_removed_slow_modeTDesktop
Previous
M21, Aug 10 at 08:55
SlowMode.PreviewSender.FileTooltipmacOS
Tempolimiet is ingeschakeld.
Je kunt niet meerdere bestanden tegelijkertijd sturen.
Previous
M21, Aug 10 at 08:54
SlowMode.PreviewSender.CommentmacOS
Tempolimiet is ingeschakeld.
Je kunt geen commentaar aan een bericht toevoegen.
Previous
M21, Aug 10 at 08:54
ChangePhoneNumber.Intro.DescriptionmacOS
Je kan je telefoonnummer hier wijzigen. Al je clouddata — berichten, bestanden, groepen, contacten, etc. zullen worden overgezet naar je nieuwe nummer.

**Let op**: al je Telegram-contacten krijgen je ***nieuwe nummer*** in hun adresboek, ervan uitgaande dat ze je oude nummer hadden en je hen niet had geblokkeerd in Telegram
.
Previous
M21, Aug 10 at 08:53
NewPoll.DisacardConfirm.YesmacOS
Previous
M21, Aug 10 at 08:53
PhoneNumberHelp.HelpiOS
Je kan je telefoonnummer hier wijzigen. Al je clouddata — berichten, bestanden, groepen, contacten, etc. zullen worden gekopieërd naar je nieuwe nummer.

**Let op**: al je Telegram-contacten krijgen je nieuwe nummer in hun adresboek, ervan uitgaande dat ze je oude nummer hadden en je hen niet had geblokkeerd in Telegram
.
Previous
M21, Aug 10 at 08:31
PhoneNumberHelpAndroid
Je kan je telefoonnummer hier wijzigen. Al je clouddata — berichten, bestanden, groepen, contacten, etc. zullen worden gekopieërd naar je nieuwe nummer.

**Let op:** al je Telegram-contacten krijgen je **nieuwe nummer** in hun adresboek, ervan uitgaande dat ze je oude nummer hadden en je hen niet had geblokkeerd in Telegram
.
Previous
M21, Aug 10 at 08:31
Presence.SupportmacOS
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:59
Channel.SlowMode.OffmacOS
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:59
Stickers.Context.ArchivemacOS
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:59
Stickers.Count_countablemacOS
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:59
Stickers.CountmacOS
Previous
M21, Aug 2 at 10:59
Admins.OwnermacOS
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:59
Channel.EventLog.MessageRankNamemacOS
Previous
M21, Aug 2 at 10:59
Channel.EventLog.Service.DisabledSlowModemacOS
Previous
M21, Aug 2 at 10:58
Channel.EventLog.Service.SetSlowModemacOS
Previous
M21, Aug 2 at 10:58
ProxySettings.IncorrectSecretmacOS
Previous
M21, Aug 2 at 10:58
GeneralSettings.OpenLatestChatOnLaunchmacOS
Previous
M21, Aug 2 at 10:57
GeneralSettings.AcceptSecretChatsmacOS
Previous
M21, Aug 2 at 10:57
Chat.SendMessageSlowmodeErrormacOS
Previous
M21, Aug 2 at 10:57
ChatList.Popover.ConfirmmacOS
Previous
M21, Aug 2 at 10:57
Channel.Permissions.SlowMode.Text.SelectedmacOS
Previous
M21, Aug 2 at 10:56
Channel.SlowMode.MessageInmacOS
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:56
Channel.Admin.Role.Admin.DescmacOS
Previous
M21, Aug 2 at 10:54
Channel.Admin.Role.Owner.DescmacOS
Previous
M21, Aug 2 at 10:54
GifsTabAndroid
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:53
ImagesTabAndroid
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:53
EventLogToggledSlowmodeOffAndroid
Previous
M21, Aug 2 at 10:53
EventLogToggledSlowmodeOnAndroid
Previous
M21, Aug 2 at 10:53
EventLogPromotedRemovedTitleAndroid
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:52
EventLogPromotedTitleAndroid
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:52
SlowmodeHoursAndroid
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:50
SlowmodeMinutesAndroid
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:50
SlowmodeSecondsAndroid
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:50
SlowmodeOffAndroid
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:50
SlowmodeAndroid
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:50
EditAdminRankAndroid
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:49
LargeEmojiAndroid
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:49
SendWithoutSoundAndroid
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:49
GalleryPermissionTextAndroid
Previous
M21, Aug 2 at 10:49
CameraPermissionTextAndroid
Previous
M21, Aug 2 at 10:49
TapForVideoAndroid
Previous
M21, Aug 2 at 10:48
SendWithoutCompressionAndroid
Previous
M21, Aug 2 at 10:47
SendWithoutGroupingAndroid
Previous
M21, Aug 2 at 10:46