Recent Translations

lng_mediaview_set_userpicTDesktop
<no value>
Previous
Robin, Dec 6 at 22:29
Login.EnterCodeFragmentTitleiOS
<no value>
Previous
Robin, Dec 6 at 20:17
Conversation.CantPhoneCallAnonymousNumberErroriOS
Previous
Robin, Dec 6 at 20:17
Channel.AdminLog.AntiSpamEnablediOS
Previous
Robin, Dec 6 at 20:16
Channel.AdminLog.AntiSpamDisablediOS
Previous
Robin, Dec 6 at 20:16
Login.OpenFragmentiOS
<no value>
Previous
Robin, Dec 6 at 20:16
Login.AnonymousNumbersiOS
<no value>
Previous
Robin, Dec 6 at 20:15
UserInfo.AnonymousNumberLabeliOS
<no value>
Previous
Robin, Dec 6 at 20:15
Login.NewNumberiOS
<no value>
Previous
Robin, Dec 6 at 20:15
lng_settings_cloud_password_manage_password_changeTDesktop
<no value>
Previous
Robin, Dec 6 at 17:43
Chat.Service.SecretChat.SetTimer.Self1macOS
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:45
lng_action_ttl_changed_youTDesktop
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:45
Conversation.AutoremoveTimerSetUserYouiOS
Je stelde berichten in op auto-wissen na %1$@
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:45
ActionTTLYouChangedAndroid
Je stelde berichten in op auto-wissen na %1$s
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:45
Conversation.AutoremoveTimerSetUserGlobaliOS
%1$@ heeft een zelfvernietigingstimer voor alle chats ingesteld.
Alle
nieuwe berichten in deze chat worden %2$@ nadat ze zijn verzonden automatisch verwijderd.
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:44
OwnershipTransfer.EnterPasswordTextiOS
Voer het wachtwoord van je 2-stapsverificatie in om deze handeling te bevestigen.
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:34
Conversation.AutoremoveTimerSetUserGlobalYouiOS
Je hebt een zelfvernietigingstimer voor alle chats ingesteld.
Alle nieuwe berichten in deze chat worden %1$@ nadat ze zijn verzonden automatisch verwijderd.
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:33
ChatList.DeleteThreadsConfirmationiOS
Verwijderen%@ onderwerpen verwijderen
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:32
GlobalAutodeleteSettings.AttemptDisabledGroupSelectioniOS
Je hebt beheerdersrechten in deze groep nodig om auto-wissen in te schakelen.
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:32
ChatList.GeneralUnhiddeniOS
Algemeen zichtbaar gemaakt
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:31
ChatList.EmptyTopicsDescriptioniOS
Oudere berichten uit deze groep zijn verplaatst naar 'Algemeen'.
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:31
CreateGroup.AutoDeleteTextiOS
Berichten die in deze groep zijn verzonden, na enige tijd automatisch voor iedereen verwijderen.
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:30
GroupCreateAutodeleteDescriptionAndroid
Berichten in deze groep voor iedereen automatisch verwijderen na een bepaalde periode.
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:30
GlobalAutodeleteSettings.InfoEnablediOS
Alle nieuwe berichten in chats die je bent gestart, worden %@ nadat ze zijn verzonden automatisch voor iedereen verwijderd. Je kunt [deze instelling ook op je bestaande chats toepassen]().
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:26
TopicShown2Android
%s algemeen zichtbaar gemaakt
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:25
NeedAdminRightForSetAutoDeleteTimerAndroid
Je hebt beheerdersrechten in deze groep nodig om auto-wissen in te schakelen.
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:24
Chat.Service.Group.TopicEdited.You.HidedmacOS
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:23
ChatList.GeneralHiddeniOS
Algemeen verborgen
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:23
GlobalAutodeleteSettings.SetConfirmTextiOS
Weet je zeker dat je wilt dat alle berichten in je nieuwe privéchats en in groepen die je aanmaakt, %@ nadat ze zijn verzonden automatisch voor iedereen worden verwijderd?
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:21
SelectChatsForDisableAutoDelete2Android
de zelfvernietigingstimer wordt verwijderd
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:19
GlobalTimer.Select.StatusDisabledmacOS
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:19
TopicWasCreatedActionAndroid
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:18
NoTopicsDescriptionAndroid
Je kunt je eerste onderwerp openen of op het %s-pictogram tikken om naar de berichtenlijst te gaan.
Previous
Ajay, Dec 5 at 15:17
EventLogEnabledAntiSpamAndroid
Previous
Ajay, Dec 4 at 08:27
EventLogDisabledAntiSpamAndroid
Previous
Ajay, Dec 4 at 08:27
Channel.Username.UsernamePurchaseAvailableiOS
**Deze gebruikersnaam is al bezet.** Echter, het staat momenteel te koop. [Lees meer...]()
Previous
Ajay, Dec 2 at 17:33
Username.UsernamePurchaseAvailableiOS
**Deze link is al bezet.** Echter, het staat momenteel te koop. [Lees meer...]()
Previous
Ajay, Dec 2 at 17:33
DataUsageByChatsAndroid
Apparaatgebruik door chats
Previous
Ajay, Dec 2 at 17:33
Channel.AdminLog.TopicUnhiddeniOS
Previous
Ajay, Dec 2 at 12:00
Channel.AdminLog.TopicHiddeniOS
Previous
Ajay, Dec 2 at 12:00
Chat.Service.SecretChat.DisabledTimer.Self1macOS
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:41
ActionTTLYouDisabledAndroid
Je stopte de auto-wis timer
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:41
lng_action_ttl_removed_youTDesktop
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:41
lng_group_invite_qr_copiedTDesktop
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:40
lng_group_invite_qr_titleTDesktop
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:40
InviteLink.QRCode.TitleiOS
Nodig uit via QR-code
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:40
InviteByQRCodeAndroid
Nodig uit via QR-code
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:40
lng_group_invite_deleteTDesktop
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:40
InviteLink.EmptyJoinDescmacOS
%d persoon kan deelnemen via deze link
%d personen kunnen deelnemen via deze link
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:39
LinkIsExpiredAndroid
De tijdslimiet voor deze link is verlopen.
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:22
lng_group_invite_expired_aboutTDesktop
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:22
lng_group_invite_reactivateTDesktop
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:22
lng_new_contact_about_status_linkTDesktop
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:21
Chat.PanelCustomStatusInfoiOS
Dit account gebruikt %@ als aangepaste status naast zijn naam. Deze emojistatussen zijn beschikbaar voor alle abonnees van Telegram Premium.
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:20
ReportSpamUserEmojiStatusHintAndroid
Dit account gebruikt %1$s als aangepaste status naast zijn naam. Deze emojistatussen zijn beschikbaar voor alle abonnees van %2$s.
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:20
Chat.Service.PaymentSentRecurringInitmacOS
Je hebt zojuist succesvol **%1$@** overgemaakt naar **%2$@** voor **%3$@** en toestemming gegeven voor toekomstige terugkerende betalingen
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:11
Notification.PaymentSentRecurringInitiOS
Je hebt zojuist succesvol {amount} overgemaakt naar {name} voor {title} en toestemming gegeven voor toekomstige terugkerende betalingen
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:10
PaymentSuccessfullyPaidRecurrentAndroid
Je hebt zojuist succesvol %1$s overgemaakt naar %2$s voor %3$s en toestemming gegeven voor toekomstige terugkerende betalingen
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:09
lng_restricted_send_voice_messagesTDesktop
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:08
lng_restricted_send_video_messagesTDesktop
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:08
AutoDeleteAlertUserInfoAndroid
Nieuwe berichten na een bepaalde tijd automatisch wissen voor jou en %1$s.
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:08
lng_calendar_end_tipTDesktop
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:06
lng_calendar_start_tipTDesktop
Previous
Ajay, Dec 2 at 08:06
EmojiSearch.SearchTopicIconsEmptyResultiOS
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:20
Group.Management.AntiSpamMagiciOS
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:20
Group.AdminLog.AntiSpamTitleiOS
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:20
ChannelAntiSpamInfo2Android
Je kunt je anti-spam instellingen in %s beheren
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:19
Chat.Context.ReportFalsePositivemacOS
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:19
Conversation.ContextMenuReportFalsePositiveiOS
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:19
Group.AdminLog.AntiSpamFalsePositiveReportedTextiOS
PeerInfo.TopicIconInfoTextiOS
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:19
Time.TimerSecondsiOS
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:18
Time.TimerMinutesiOS
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:18
Time.TimerHoursiOS
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:18
Time.TimerDaysiOS
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:18
Time.TimerMonthsiOS
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:18
Time.TimerYearsiOS
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:17
MessageTimer.LargeShortSecondsiOS
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:17
MessageTimer.LargeShortMinutesiOS
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:17
MessageTimer.LargeShortHoursiOS
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:17
MessageTimer.LargeShortDaysiOS
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:17
MessageTimer.LargeShortWeeksiOS
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:17
MessageTimer.LargeShortMonthsiOS
<no value>
Previous
Ajay, Dec 2 at 01:16