Recent Translations

Appearance.CloudTheme.Unsupported
Niet compatibel met macOS, klik om te wijzigen
Previous
M21, Oct 2 at 08:16
ThemePreview.UsesCount_countable
<no value>
Previous
M21, Oct 2 at 08:15
Notification.Reminder
<no value>
Previous
M21, Oct 2 at 08:15
EditThame.Name.AlreadyTaken
<no value>
Previous
M21, Oct 2 at 08:15
ChannelEventFilter.NewAdmins
Nieuwe beheerders
Previous
M21, Sep 3 at 10:31
Chat.Confirm.Unpin.Header
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:17
Chat.Confirm.Unpin.OK
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:17
PeerInfo.Confirm.SecretChat.Header
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:17
PeerInfo.Confirm.SecretChat.OK
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:17
InAppLinks.Confirm.OpenExternal.Header
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:17
InAppLinks.Confirm.OpenExternal.OK
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:17
Chat.SendMessageError.TooMuchScheduled
Previous
M21, Sep 1 at 11:17
NewPoll.DisacardConfirmHeader
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:17
Schedule.SendToday
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:16
Schedule.SendDate
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:16
Chat.Send.SetReminder
Previous
M21, Sep 1 at 11:16
Chat.Send.ScheduledMessage
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:16
ScheduleController.Title
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:16
ScheduleController.at
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:16
Chat.Title.Reminder
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:16
Chat.Title.ScheduledMessages
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:16
Chat.Context.ClearScheduled
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:16
Chat.Context.ClearScheduled.Confirm.Header
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:16
Chat.Context.ClearScheduled.Confirm.Info
Previous
M21, Sep 1 at 11:16
Chat.Context.ClearScheduled.Confirm.OK
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:15
Chat.Date.ScheduledFor
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:15
Chat.Context.Scheduled.SendNow
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:15
Chat.Context.Scheduled.Reschedule
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:15
Chat.Right.Context.Reminder
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:15
Notification.ScheduledTitle
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:15
AccentColors.Tinted
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:15
TouchBarLabel.ChatActions
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:15
TouchBarLabel.EmojiAndStickers
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:15
TouchBarLabel.NewChat
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:14
PrivacyPhoneNumberSettings.DiscoveryHeader
Previous
M21, Sep 1 at 11:14
NewTheme.EmptyTextError
Previous
M21, Sep 1 at 11:14
EditTheme.SelectFile
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:14
EditTheme.SelectUpdatedFile
Previous
M21, Sep 1 at 11:14
EditTheme.NamePlaceholder
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:14
EditTheme.SlugPlaceholder
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:14
EditTheme.SlugError.AlreadyExists
Previous
M21, Sep 1 at 11:13
Chat.Right.Context.ScheduledMessages
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:13
Chat.Action.ViewTheme
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:13
NewTheme.Create
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:13
NewTheme.Placeholder
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:13
NewTheme.Title
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:13
Appearance.ExportTheme
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:13
Appearance.NewTheme
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:12
Appearance.Confirm.RemoveText
Previous
M21, Sep 1 at 11:12
Appearance.Confirm.RemoveTitle
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:12
ThemePreview.Title
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:12
Appearance.Theme.Remove
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:12
Appearance.Theme.Share
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:12
Appearance.Theme.Edit
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:12
EditTheme.Edit
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:12
EditTheme.SlugError.Format
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:11
EditTheme.Title
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:11
Appearance.CloudTheme.Unsupported
Previous
M21, Sep 1 at 11:11
Appearance.CloudThemes
<no value>
Previous
M21, Sep 1 at 11:11
SlowMode.PreviewSender.FileTooltip
Tempolimiet is ingeschakeld.
Je kunt niet meerdere bestanden tegelijkertijd sturen.
Previous
M21, Aug 10 at 08:54
SlowMode.PreviewSender.Comment
Tempolimiet is ingeschakeld.
Je kunt geen commentaar aan een bericht toevoegen.
Previous
M21, Aug 10 at 08:54
ChangePhoneNumber.Intro.Description
Je kan je telefoonnummer hier wijzigen. Al je clouddata — berichten, bestanden, groepen, contacten, etc. zullen worden overgezet naar je nieuwe nummer.

**Let op**: al je Telegram-contacten krijgen je ***nieuwe nummer*** in hun adresboek, ervan uitgaande dat ze je oude nummer hadden en je hen niet had geblokkeerd in Telegram
.
Previous
M21, Aug 10 at 08:53
NewPoll.DisacardConfirm.Yes
Previous
M21, Aug 10 at 08:53
Presence.Support
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:59
Channel.SlowMode.Off
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:59
Stickers.Context.Archive
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:59
Stickers.Count_countable
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:59
Stickers.Count
Previous
M21, Aug 2 at 10:59
Admins.Owner
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:59
Channel.EventLog.MessageRankName
Previous
M21, Aug 2 at 10:59
Channel.EventLog.Service.DisabledSlowMode
Previous
M21, Aug 2 at 10:58
Channel.EventLog.Service.SetSlowMode
Previous
M21, Aug 2 at 10:58
ProxySettings.IncorrectSecret
Previous
M21, Aug 2 at 10:58
GeneralSettings.OpenLatestChatOnLaunch
Previous
M21, Aug 2 at 10:57
GeneralSettings.AcceptSecretChats
Previous
M21, Aug 2 at 10:57
Chat.SendMessageSlowmodeError
Previous
M21, Aug 2 at 10:57
ChatList.Popover.Confirm
Previous
M21, Aug 2 at 10:57
Channel.Permissions.SlowMode.Text.Selected
Previous
M21, Aug 2 at 10:56
Channel.SlowMode.MessageIn
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:56
Channel.Admin.Role.Admin.Desc
Previous
M21, Aug 2 at 10:54
Channel.Admin.Role.Owner.Desc
Previous
M21, Aug 2 at 10:54
Channel.EventLog.Service.PlusTitle
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:44
Channel.EventLog.Service.MinusTitle
<no value>
Previous
M21, Aug 2 at 10:43