Passport.PasswordDescription

Please create a password to secure your personal data with end-to-end encryption.

This password will also be required whenever you log in to Telegram on a new device.
167
Applied
Utwórz hasło, aby zabezpieczyć swoje dane osobowe za pomocą pełnego szyfrowania metodą end-to-end.

To hasło będzie również wymagane przy każdym logowaniu do Telegrama na nowym urządzeniu.
188/167
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53