TwoStepAuth.PasswordRemovePassportConfirmation

Are you sure you want to disable your password?

Warning! All data saved in your Telegram Passport will be lost!.
112
Applied
Czy na pewno chcesz wyłączyć swoje hasło?

Ostrzeżenie! Wszystkie zapisane dane w twoim Paszporcie Telegrama zostaną utracone.
126/112
SΞBΞK, Jul 19, 2019 at 13:33
Applied
Czy na pewno chcesz usunąć swój Paszport Telegrama?

Ostrzeżenie! Wszystkie zapisane dane w twoim Paszporcie Telegrama zostaną utracone!
136/112
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53
Applied
Czy na pewno chcesz wyłączyć swoje hasło?

Ostrzeżenie! Wszystkie zapisane dane w twoim Paszporcie Telegrama zostaną utracone!
126/112
SΞBΞK, Nov 11, 2018 at 19:50