Payments.WarningText

Neither Telegram, nor nor %1$@ will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payments system, %2$@.

Payments will go directly to the developer of %3$@. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %4$@ or your bank.
341
Applied
Ani Telegram, ani %1$@ nie będą mieli dostępu do danych twojej karty kredytowej. Szczegóły karty kredytowej będą obsłużone tylko przez system płatniczy, %2$@.

Płatności trafią bezpośrednio do twórcy bota %3$@. Telegram nie może zapewnić żadnych gwarancji, więc kontynuujesz na własne ryzyko. W razie problemów skontaktuj się z twórcą bota %4$@ lub ze swoim bankiem.
366/341
Fair Dog, Apr 28, 2021 at 21:58