PaymentWarningText

Neither Telegram, nor %1$s will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, %2$s.\n\n

Payments will go directly to the developer of %1$s. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %1$s or your bank.
340
Applied
Ani Telegram, ani %1$s nie będą mieli dostępu do danych twojej karty kredytowej. Szczegóły karty kredytowej będą obsłużone tylko przez system płatniczy, %2$s.

Płatności trafią bezpośrednio do twórcy bota %1$s. Telegram nie może zapewnić żadnych gwarancji, więc kontynuujesz na własne ryzyko. W razie problemów skontaktuj się z twórcą bota %1$s lub ze swoim bankiem.
366/340
Fair Dog, Oct 25, 2018 at 21:16
Applied
Ani Telegram, ani %1$s nie będą mieli dostępu do danych twojej karty kredytowej. Szczegóły karty kredytowej będą obsłużone tylko przez system płatniczy, %2$s.


Płatności trafią bezpośrednio do twórcy bota %1$s. Telegram nie może zapewnić żadnych gwarancji, więc kontynuujesz na własne ryzyko. W razie problemów skontaktuj się z twórcą bota %1$s %1$s lub ze swoim bankiem.
369/340
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53
Applied
Ani Telegram, ani %1$s nie będą mieli dostępu do danych twojej karty kredytowej. Szczegóły karty kredytowej będą obsłużone tylko przez system płatniczy, %2$s.

Płatności trafią bezpośrednio do twórcy bota %1$s. Telegram nie może zapewnić żadnych gwarancji, więc kontynuujesz na własne ryzyko. W razie problemów skontaktuj się z twórcą bota %1$s %1$s lub ze swoim bankiem.
367/340
Fair Dog, Oct 25, 2018 at 21:14