Checkout.PaymentLiabilityAlert

Neither Telegram, nor {target} will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, {payment_system}.

Payments will go directly to the developer of {target}. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of {target} or your bank.
364
Applied
Ani Telegram, ani {target} nie będą mieli dostępu do danych twojej karty kredytowej. Szczegóły karty kredytowej będą obsłużone tylko przez system płatniczy, {payment_system}.

Płatności trafią bezpośrednio do twórcy bota {target}. Telegram nie może zapewnić żadnych gwarancji, więc kontynuujesz na własne ryzyko. W razie problemów skontaktuj się z twórcą bota {target} lub ze swoim bankiem.
390/364
Fair Dog, Apr 11, 2021 at 20:14