ArchivedStickers.Description

You can have up to 200 sticker sets installed. Unused stickers are archived when you add more.
94
Applied
Możesz mieć zainstalowanych maksymalnie 200 zestawów naklejek. Nieużywane naklejki są archiwizowane podczas dodawania następnych.
129/94
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53