ArchivedStickersInfo

You can add up to 200 sticker sets.
Unused onesets are archived when you add more.
79
Applied
Możesz mieć dodanych maksymalnie 200 zestawów naklejek.
Nieużywane zestawy są archiwizowane podczas dodawania następnych.
121/79
SΞBΞK, Nov 27, 2018 at 19:48
Applied
Możesz mieć zainstalowanych maksymalnie 200 zestawów naklejek. Nieużywane naklejki są archiwizowane podczas instalacji nowych zestawów.
135/79
D90, Oct 14, 2018 at 12:52