BroadcastGroups.ConfirmationAlert.Text

Regular members of the group (non-admins) will irrevocabpermanently lose their right to postsend messages in the group.

This action cannot be undone.
137
Applied
Zwykli członkowie grupy (niebędący administratorami) **na stałe** utracą prawo do wysyłania wiadomości w grupie.

Ta operacja jest **nieodwracalna**.
149/137
Fair Dog, May 17, 2022 at 21:25
Applied
Zwykli członkowie grupy (niebędący administratorami) **na stałieodwracalnie** utracą prawo do wysyłpublikowania wiadomości w grupie.

Ta operacja jest **nieodwracalna**.
158/137
Fair Dog, Mar 1, 2021 at 22:07