CancelResetAccount.TextSMS

UnsortedCritical
Somebody with access to your phone number **%@** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing changing your phone number** to to a number you control.
308
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu **%@** zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadź kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em na twój numer, możesz to również anulować, **zmieniając swój numer telefonu** na numer, który kontrolujesz.
314/308
Fair Dog, Oct 1, 2021 at 13:35
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu **%@** zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowaniae hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadźpodaj kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em na twój numer, możesz to również anulować, **zmieniając swój numer telefonu** na numer, który kontrolujesz.
218/308
Fair Dog, Jan 22, 2019 at 13:12
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu **%@** zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadźpodaj kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em na twój numer. Możesz to również anulować, **zmieniając swój numer telefonu** na numer, możesz to również anulować, **zmieniając swój numer telefonu** na numer, który kontrolujesz.
311/308
Fair Dog, Jun 23, 2020 at 00:15
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu **%@** zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadź kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em na twój numer. Możesz to również anulować, **zmieniając swój numer telefonu** na numer, możesz to również anulować, **zmieniając swój numer telefonu** na numer, który kontrolujesz.
314/308
Fair Dog, Apr 15, 2021 at 19:59