Premium.Limit.PublicLink.Info

You have reserved too many public links. Try revoking the link from an older group or channel, or upgrade to **Telegram Premium** to double the limit to **%1$@** public links.
175
Applied
Zarezerwowano zbyt wiele linków publicznych. Spróbuj unieważnić link starszej grupie lub kanałowi albo subskrybuj **Telegram Premium**, aby podwoić limit do **%1$@** linków publicznych.
185/175
Fair Dog, Nov 13, 2022 at 17:07
Applied
Zarezerwowano zbyt wiele linków publicznych. Spróbuj unieważnić link starszej grupie lub kanałowi albo zasubskrybuj **Telegram Premium**, aby podwoić limit do **%1$@** linków publicznych.
187/175
Fair Dog, Jun 26, 2022 at 20:28