lng_passport_restart_sure

An unexpected error has occurred. Perhaps some changes were made from a different Telegram application. Would you like to restart this authorization?
149
Applied
Wystąpił nieznany błąd. Być może jakieś zmiany zostały wprowadzone z innej aplikacji Telegrama. Czy chcesz ponownie uruchomić tę autoryzację?
141/149
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53