AddAnExplanationInfo

Users will see this text after choosing the wrong answer, good for educational purposes.
88
Applied
Użytkownicy zobaczą ten komentarz po wybraniu złej odpowiedzi, przydatne do celów edukacyjnych.
95/88
Ace Monkey, Feb 16, 2022 at 15:59