AddAnExplanationInfo

Users will see this text after choosing the wrong answer, good for educational purposes.
88
Applied
Użytkownicy zobaczą ten komentarz po wybraniu złej odpowiedzi, przydatne do celów edukacyjnych.
95/88
Fair Leopard, Mar 21, 2023 at 11:06