PassportInfo

With Telegram Passport you can easily sign up for websites and services that require identity verification.

Your information, personal data, and documents are protected by end-to-end encryption. Nobody, including Telegram, can access them without your permission.

You can visit our FAQ to learn more.
302
Applied
S Telegram pasom sa môžete jednoducho zaregistrovať na webové stránky a služby, ktoré vyžadujú overenie totožnosti.

Vaše informácie, osobné údaje a dokumenty sú chránené end-to-end šifrovaním. Nikto, vrátane Telegramu, k nim nemá prístup bez vášho dovolenia.

Pre viac informácií navštívte sekciu FAQ.
302/302
kubalav, Feb 4, 2021 at 09:08
Applied
S Telegram pasom sa môžete jednoducho zaregistrovať na webové stránky a služby, ktoré vyžadujú overenie totožnosti.

Vaše informácie, osobné údaje a dokumenty sú chránené end-to-end šifrovaním. Nikto, vrátane Telegramu, k nim nemá prístup bez vášho dovolenia.

PNavštívte naše FAQ pre viac informácií navštívte sekciu FAQ.
300/302
Michal Jurcek, Oct 31, 2019 at 12:47