ChatList.TabIconFoldersTooltipNonEmptyFolders

Hold on 'Chats' to edit folders and switch between views.
57
Applied
Podržte nad 'Konverzácie' pre úpravu priečinkov a prepínanie medzi zobrazeniami.
80/57
Viliam Tokarcik, Mar 25, 2020 at 22:15