Passport.PasswordDescription

Please create a password to secure your personal data with end-to-end encryption.

This password will also be required whenever you log in to Telegram on a new device.
167
Applied
Prosím, vytvorte heslo pre zabezpečenie vašich osobných údajov s end-to-end šifrovaním.

Toto heslo sa bude vyžadovať aj pri každom prihlásení do Telegramu na novom zariadení.
175/167
kubalav, Feb 4, 2021 at 09:50
Applied
Prosím, vytvorte si heslo pre zabezpečenie vašich osobných údajov s end-to-end šifrovaním.

Toto heslo sa bude vyžadovať aj pri každom prihlásení do Telegramu na novom zariadení.
177/167
Viliam Tokarcik, Jul 27, 2019 at 22:37