lng_group_stickers_description

You can choose a sticker set which will be available for every member while in the group chat.
94
Applied
Môžete vybrať sadu nálepiek, ktoré budú dostupné pre každého člena pokiaľ bude v skupinovej konverzácií.
104/94
Michal Jurcek, Mar 29, 2019 at 22:38