lng_proxy_sponsor_about

This channel is shown by your proxy server.
To remove this channel from your chats list,
disable the proxy in Telegram Settings.
127
Applied
Tento kanál je zobrazený cez váš proxy server. Ak chcete odstrániť tento kanál zo zoznamu konverzácií, deaktivujte server proxy v Nastavenia > Dáta a úložisko.
159/127
Viliam Tokarcik, Jun 21, 2022 at 10:07
Applied
Tento kanál je zobrazený cez vášsa vám zobrazuje od sponzora vášho proxy server. Ak chcete odstrániť tento kanál za.
Pre odstránenie tohto kanála z vášh
o zoznamu konverzácií, deaktivujte server
zablokujte
proxy v Nastavenia > Dáta a úložiskoch Telegramu.
163/127
Michal Jurcek, May 23, 2019 at 18:46
Applied
Tento kanál je zobrazený cez vášsa vám zobrazuje od vášho proxy server. Ak chcete odstrániť tento kanál za.
Pre odstránenie tohto kanála z vášh
o zoznamu konverzácií, deaktivujte server
zablokujte
proxy v Nastavenia > Dáta a úložiskoch Telegramu.
154/127
Michal Jurcek, Jul 15, 2019 at 19:29