lng_terms_delete_warning

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along withnd all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can cCancel now and export your data before deleting your accounfirst instead of losing it. (To all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram data.)
302
Applied
Upozornenie, toto nenávratne odstráni váš Telegram účet a všetky údaje, ktoré máte uložené v Telegram cloude.

Dôležité: Zmazanie účtu môžete teraz zrušiť a exportovať svoje údaje, namiesto toho, aby ste ich stratili. (Ak to chcete urobiť, otvorte najnovšiu verziu aplikácie Telegram Desktop a prejdite do časti Nastavenia > Rozšírené > Exportovať údaje telegramu.)
365/302
Michal Jurcek, May 20 at 07:12
Applied
Upozornenie, toto nenávratne odstráni vVarovanie! Toto nezvratne zmaže Váš Telegram účet spolu so všetkými údajmi uloženými v Telegram cloude.

Dôležité: Zmazanie účtu môžete teraz zrušiť
a všetky údaje, ktoré máte uložené vyexportovať svoje dáta pred zmazaním Vášho účtu. Takto o svoje dáta neprídete. (Otvorte najnovšiu verziu Telegramu pre PC - Telegram cloude.

Dôležité: Zmazanie účtu môžete teraz zrušiť a exportovať svoje údaje, namiesto toho, aby ste ich stratili. (Ak to chcete urobiť, otvorte najnovšiu verziu aplikácie Telegram
Desktop, prejdite a prejdite do: Nastavenia > Export časti Nastavenia > Rozšírené > Exportovať údaje telegramu.údajov Telegramu)
344/302
Michal Jurcek, Mar 26, 2019 at 21:10
Applied
Upozornenie, toto nenávratne odstrániVarovanie! Toto nezvratne zmaže váš Telegram účet spolu so všetkými údajmi uloženými v Telegram cloude.

Dôležité: Zmazanie účtu môžete teraz zrušiť
a všetky údaje, ktoré máte uložené vyexportovať svoje dáta pred zmazaním vášho účtu. Takto o svoje dáta neprídete. (Otvorte najnovšiu verziu Telegramu pre PC - Telegram cloude.

Dôležité: Zmazanie účtu môžete teraz zrušiť a exportovať svoje údaje, namiesto toho, aby ste ich stratili. (Ak to chcete urobiť, otvorte najnovšiu verziu aplikácie Telegram
Desktop, prejdite a prejdite do: Nastavenia > Export časti Nastavenia > Rozšírené > Exportovať údaje telegramu.údajov Telegramu)
344/302
Michal Jurcek, Jun 21, 2019 at 19:52
Applied
Upozornenie, toto nenáVarovanie! Toto nezvratne odstráni vášVáš účet Telegram účetspolu so všetkými údajmi uloženými v cloude Telegram.

Dôležité: Odstránenie Vášho účtu môžete teraz zrušiť
a všetky údaje, ktoré máte uložené vexportovať svoje dáta pred odstránením účtu. Takto o svoje dáta neprídete. (Otvorte najnovšiu verziu Telegram cloude.

Dôležité: Zmazanie účtu môžete teraz zrušiť a exportovať svoje údaje, namiesto toho, aby ste ich stratili. (Ak to chcete urobiť, otvorte najnovšiu verziu aplikácie Telegram
Desktop, prejdite a prejdite do časti Nastavenia > Rozšírené > Exportovať údaje tExport údajov Telegramu.)
332/302
Ladislav Hodas, Apr 30 at 07:43