TosDeclineDeleteAccount

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along withnd all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can cCancel now and export your data before deleting your accounfirst instead of losing it. (To all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram data.)
302
Applied
Upozornenie, toto nenávratne odstráni váš Telegram účet a všetky údaje, ktoré máte uložené v Telegram cloude.

Dôležité: Zmazanie účtu môžete teraz zrušiť a exportovať svoje údaje, namiesto toho, aby ste ich stratili. (Ak to chcete urobiť, otvorte najnovšiu verziu aplikácie Telegram Desktop a prejdite do časti Nastavenia > Rozšírené > Exportovať údaje telegramu.)
365/302
Michal Jurcek, May 20 at 07:12
Applied
UpozorneVarovanie, toto nenávratne odstráni váš Telegram účet spolu so všetkými údajmi, ktoré máte uložené v Telegram cloude.

Dôležité: Môžete teraz kliknúť na "zrušiť"
a všetkyexportovať údaje pred odstránením vášho účtu, ktoré máte uložené vaby ste o ne neprišli. (Spustite najnovšiu verziu Telegram cloude.

Dôležité: Zmazanie účtu môžete teraz zrušiť
Desktop a exportovať svoje údaje, namiesto toho, aby ste ich stratili. (Ak to chcete urobiť, otvorte najnovšiu verziu aplikácie Telegram Desktop a prevojdite do časti Nastavenia > Rozšírené > Exportovať údaje tExport údajov Telegramu.)
328/302
Michal Jurcek, May 23, 2019 at 19:12
Applied
Upozornenie, toýmto nenávratne odstránite váš účet Telegram účetso všetkými údajmi uloženými v cloude Telegramu.

Dôležité: Teraz môžete zrušiť
a všetkyexportovať vaše údaje, ktoré máte uložené v pred odstránením vášho účtu a predísť ich strate. (Otvorte najnovšiu verziu Telegram cloude.

Dôležité: Zmazanie účtu môžete teraz zrušiť
Desktop a exportovať svojeprejdite do Nastavenia > Pokročilé > Exportovať údaje, namiesto toho, aby ste ich stratili. (Ak to chcete urobiť, otvorte najnovšiu verziu aplikácie Telegram Desktop a prejdite do časti Nastavenia > Rozšírené > Exportovať údaje t Telegramu.)
323/302
kubalav, Aug 27, 2020 at 09:24