PrivacyPolicy.DeclineLastWarning

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along withnd all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can cCancel now and export your data before deleting your accounfirst instead of losing it. (To all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram data.)
302
Applied
Upozornenie, toto nenávratne odstráni váš Telegram účet a všetky údaje, ktoré máte uložené v Telegram cloude.

Dôležité: Zmazanie účtu môžete teraz zrušiť a exportovať svoje údaje, namiesto toho, aby ste ich stratili. (Ak to chcete urobiť, otvorte najnovšiu verziu aplikácie Telegram Desktop a prejdite do časti Nastavenia > Rozšírené > Exportovať údaje telegramu.)
365/302
Michal Jurcek, May 20, 2022 at 07:12
Applied
Upozornenie,Varovanie, týmto dôjde k nezvratnému odstráneniu vášho Telegram účtu spolu so všetkými údajmi, ktoré máte v Telegram cloude.

Dôležité: Teraz
toto nenávratne odstráni vášmôžete Zrušiť a exportovať svoje údaje pred odstránením svojho účtu namiesto toho, aby ste ich všetky stratili. (Ak to chcete urobiť, otvorte najnovšiu verziu aplikácie Telegram účetDesktop a všetkyprejdite do Nastavenia > Exportovať údaje, ktoré máte uložené v Telegram cloude.

Dôležité: Zmazanie účtu môžete teraz zrušiť a exportovať svoje údaje, namiesto toho, aby ste ich stratili. (Ak to chcete urobiť, otvorte najnovšiu verziu aplikácie Telegram Desktop a prejdite do časti Nastavenia > Rozšírené > Exportovať údaje t
Telegramu.)
388/302
Michal Jurcek, Nov 4, 2019 at 10:26