lng_change_phone_occupied

The number {phone} is already connected to a Telegram account. Please delete that account before migrating to the newusing this number.
115
Applied
Telefónne číslo {phone} už je priradené k účtu na Telegrame. Pred použitím tohto čísla odstráňte tento účet.
108/115
kubalav, May 29, 2022 at 08:10
Applied
Telefónne číslo {phone} už je priradené k Telegramovému účtu. Predtým na Telegrame. Pred použitím tohto číslaež začnete používať nové číslo, prosím odstráňte tentopôvodný účet.
133/115
Michal Jurcek, Mar 27, 2019 at 19:52
Applied
Telefónne číslo {phone} už je priradené k účtu na Telegrame. Pred použitím tohto číslatým než začnete používať nové číslo, prosím odstráňte tentopôvodný účet.
132/115
Michal Jurcek, Jul 11, 2019 at 19:34