PrivacySettingsController.PeerInfo

You can add users or entire groups as exceptions that will override the settings above.
87
Applied
Môžete pridať používateľov alebo celé skupiny ako výnimky, ktoré prekonajú nastavenia vyššie.
93/87
Ace Monkey, Feb 16, 2022 at 16:00