PrivacyLastSeenSettings.CustomShareSettingsHelp

You can add a userusers or an entire groups as an exceptionexceptions that will override the settings above.
87
Applied
Môžete pridať používateľov alebo celé skupiny ako výnimky, ktoré prepíšu nastavenia vyššie.
91/87
Viliam Tokarcik, May 23, 2022 at 22:18
Applied
Môžete pridať používateľov alebo celé skupiny ako výnimky, ktoréTieto nastavenia prepíšu nastaveniahodnoty vyššie.
40/87
1
Jaroslav Kardoš, Dec 12, 2018 at 16:19
Applied
Môžete pridať používateľov alebo celé skupiny ako výnimky, ktoré prepíšukonajú nastavenia vyššie.
93/87
Michal Jurcek, Oct 31, 2019 at 12:03