CancelResetAccount.TextSMS

UnsortedCritical
Somebody with access to your phone number **%@** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing changing your phone number** to to a number you control.
308
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона **%@** је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање лозинке за потврду у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМС-ом. Овај поступак можете отказати и **променом броја телефона** у број који контролишете.
291/308
Fair Dog, Jun 5 at 14:41
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона **%@** је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање ваше лозинке за потврдверификацију у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМСSMS-ом. Овај поступак можете отказати и **променом свог броја телефона** у број који контролишете.
299/308
Fair Dog, Jul 7, 2022 at 12:09
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона **%@** је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање ваше лозинке за потврдверификацију у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМС-ом. Овај поступак можете отказати и **променом свог броја телефона** у број који контролишете.
299/308
Fair Dog, Feb 22 at 16:32
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона **%@** је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање лозинке за потврду у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМС-ом. Овај поступак можете отказати и **променом свог броја телефона** у број који контролишете.
289/308
Fair Dog, Jun 5 at 14:38