Chat.UploadLimit.Text

Subscribe to [Telegram Premium]() andto increase upload speeds %d time.Subscribe to [Telegram Premium]() andto increase upload speeds %d times.
69
Applied
Претплатите се на [Telegram Premium]() да брзину отпремања повећате %d пут.Претплатите се на [Telegram Premium]() да брзину отпремања повећате %d пута.Претплатите се на [Telegram Premium]() да брзину отпремања повећате %d пута.
76/69
Fair Dog, Apr 2 at 17:39
Applied
Претплатите се на [Telegram Premium]() даи повећате брзину отпремања повећате %d пут.Претплатите се на [Telegram Premium]() даи повећате брзину отпремања повећате %d пута.Претплатите се на [Telegram Premium]() даи повећате брзину отпремања повећате %d пута.
75/69
Fair Dog, Mar 30 at 01:06
Applied
Претплатите се на [Telegram Premium]() да бисте повећали брзину отпремања повећате %d пут.Претплатите се на [Telegram Premium]() да бисте повећали брзину отпремања повећате %d пута.Претплатите се на [Telegram Premium]() да бисте повећали брзину отпремања повећате %d пута.
82/69
Fair Dog, Apr 2 at 13:12