CustomCallInfo

These users will or will not be able to call you regardless of the settings above.
82
Applied
Овим корисницима ће бити дозвољено или забрањено да вас зову без обзира на горенаведена подешавања.
99/82
Fair Dog, May 2 at 16:23
Applied
Овим корисницима корисници ће бити дозвољеномоћи или забрањенонеће моћи да вас зову, без без обзира на горенаведена подешавања изнад.
80/82
Fair Leopard, Mar 21, 2023 at 11:09
Applied
Овим корисницима корисници ће бити дозвољено или забрањенонеће моћи да вас зову, без без обзира на горенаведена подешавања изнад.
75/82
Fair Dog, Apr 24, 2023 at 00:39
Applied
Овим корисницима корисници ће бити дозвољено или забрањенонеће моћи да вас зову без обзира на горенаведена подешавања изнад.
74/82
Fair Dog, Apr 24, 2023 at 00:41