AreYouSureNotifyReset

Are you sure you want to reset all custom notification settings for all your contacts and groups?
97
Applied
Säker på att återställa alla egna aviseringsinställningar för alla grupper och kanaler?
87/97
Erik Lennartsson, Nov 8, 2019 at 12:08