MarkdownHint

When active, following markdown rules apply:
**bold**
__italic__
`code` ```code block```
[text](url)
100
Applied
Om aktiverat gäller följande formatregler:
**fet*
__kursivet__
`kod` ```kodblock```
[text](url)
95/100
Erik Lennartsson, Nov 8, 2019 at 14:39