BoostsViaGifts.UsersSubtitle

Choose if you want to limit the giveaway only to those who joined the channel after the giveaway started or to users from specific countries.
141
Applied
Välj om du vill begränsa utlottningen till endast de som gick med efter utlottningen började eller till användare från vissa länder.
132/141
Elias, Apr 23 at 08:23