StoryKeepInfo

Keep this story on your pagrofile even after it expires in %d hour. Privacy settings will apply.Keep this story on your pagrofile even after it expires in %d hours. Privacy settings will apply.
95
Applied
Bu hikayeyi %d saat içinde süresi dolduktan sonra bile profilinizde tutun. Gizlilik ayarları geçerli olacaktır.Bu hikayeyi %d saat içinde süresi dolduktan sonra bile profilinizde tutun. Gizlilik ayarları geçerli olacaktır.
111/95
Ali Demirtaş, Jul 20, 2023 at 16:33
Applied
Bu hikayeyi %d saat içinde süresi dolduktan sonra bile profilinizdesayfanızda tutun. Gizlilik ayarları geçerli olacaktır.Bu hikayeyi %d saat içinde süresi dolduktan sonra bile profilinizdesayfanızda tutun. Gizlilik ayarları geçerli olacaktır.
109/95
Ali Demirtaş, Jul 20, 2023 at 07:09