NotificationsGuideSyncAppOff

You have data sync turned off for Telegram X. Notifications may not arrive when app is closed.

Data sync may be implicitly turned off by the battery optimization mode on your device.
183
Applied
Telegram X için veri eşitlemesini kapattınız. Uygulama kapatıldığında bildirimler gelmeyebilir.

Veri eşitlemesi, cihazınızdaki batarya optimizasyon modu tarafından dolaylı olarak kapatılabilir.
194/183
Ali Demirtaş, Mar 9 at 07:13