TransferOwnershipAlertUnknown

Are you really sure you want to proceed?

This operation is **irreversible**, so check again if all details are correct.
120
Applied
Devam etmek istediğinizden gerçekten emin misiniz?

Bu işlem **geri alınamaz**, bu nedenle tüm ayrıntıların doğru olup olmadığını tekrar kontrol edin.
150/120
Ali Demirtaş, Sep 6 at 20:28