YouSetTimerMonths

You set the self-destruct timer to %1$s monthYou set the self-destruct timer to %1$s months
46
Applied
Yok etme zamanlayıcısını %1$s aya ayarladınızYok etme zamanlayıcısını %1$s aya ayarladınız
45/46
Ali Demirtaş, Nov 30 at 20:46