SecureId.IdentityScan.Description

The document must contain your full name and residential address, as well as a stamp/bar code/QR code/logo and the issue date. It must be less than three months old and contain your full name and residential address, as well as a stamp/bar code/QR code/logo.
165
Applied
Belge adınızı ve soyadınızı, ikamet adresinizi, bir damgayı / barkodu / QR kodunu / logoyu içermelidir ve düzenlenme tarihi en fazla 3 ay önce olmalıdır.
153/165
Ali Demirtaş, Mar 31, 2020 at 00:42