SecureId.IdentityScan.Description

The document must contain your first and last name, your residential address, a stamp / barcode / QR code / logo, and issue date, no more than 3 months ago.
156
Applied
Belge adınızı ve soyadınızı, ikamet adresinizi, bir damgayı / barkodu / QR kodunu / logoyu içermelidir ve düzenlenme tarihi en fazla 3 ay önce olmalıdır.
153/156
Ali Demirtaş, Mar 31, 2020 at 00:42