QuickSwitcher.Description

**tabTAB** or **↑ ↓** to navigate, **⮐** to select, **escESC** to dismiss
67
Applied
Yönlendirmek için **TAB** ya da **↑ ↓**, seçmek için **⮐** ,reddetmek için **ESC**
82/67
Ali Demirtaş, Dec 3, 2018 at 20:58