QuickSwitcher.Description

**tabTAB** or **↑ ↓** to navigate, **⮐** to select, **escESC** to dismiss
67
Applied
Almashtirish uchun **TAB** yoki **↑ ↓**, tanlash uchun **⮐**, bekor qilish uchun **ESC**
88/67
Olim Abduvokhidov, Oct 3, 2020 at 09:51
Applied
Almashtiri**TAB** yoki **↑ ↓** almashish uchun, **⮐** tanlash uchun **TAB** yoki **↑ ↓**, tanla, **ESC** bekor qilish uchun **⮐**, bekor qilish uchun **ESC**
85/67
Deleted Account, Dec 22, 2018 at 12:32